Maailmanparannusklubi at Korjaamo dives into the current global challenges

05.03.2019 - 12:39

Share: Share on FacebookShare on Twitter

Ensimmäisellä Maailmanparannusklubilla helmikuussa pohdittiin, mitä poliittisella tasolla pitää tehdä, jotta lämpeneminen saadaan pysäytettyä kriittiseen 1,5 asteen rajaan. Tapahtumaa kuratoiva dokumentaristi-kirjailija Elina Hirvonen kiteytti tämän klubin sielunmaiseman.

”Jos edes puolet maailman maista vaihtaisi ilmastonmuutoksen torjunnassa kakkosvaihteelta neloselle, 1,5 asteen raja näyttäisi huomattavasti mahdollisemmalta saavuttaa.” – Sini Harkki

Greenpeacen Suomen maajohtaja Sini Harkki summasi ison kuvan siitä, missä olemme nyt. Viesti on: meillä on kiire. Jos haluamme pysäyttää lämpenemisen 1,5 asteeseen, päästöt on puolitettava vuoteen 2030 mennessä, ja sen jälkeen jokaisena vuosikymmenenä vuoteen 2050 asti.

Hyvä uutinen on, että näin on mahdollista tehdä. Suuri muutos olisi jo, jos edes puolet maailman maista tekisi nopeasti ne muutokset, jotka nyt on suhteellisen helppo tehdä. Muutokset eivät ole ilmaisia, mutta ne ovat halvempia, mitä nopeammin ne tehdään.

Ei ole aikaa odottaa, että kaikki maat tulisivat samalle viivalle. Niiden valtioiden, kaupunkien ja yritysten, jotka ovat valmiit ottamaan edelläkävijän roolin, on näytettävä esimerkkiä muille. Ei ole aikaa valita, millä sektoreilla päästöjä vähennetään. Globaalisti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla on muutamassa vuosikymmenessä päästävä lähelle nollapäästöjä.

EU:n on osoitettava globaalia ilmastojohtajuutta. EU:n on sekä omalla toiminnallaan näytettävä esimerkkiä muille että kannustettava muita ilmastoneuvotteluissa kunnianhimoiseen politiikkaan. Ollakseen esimerkkinä EU:n on päästävä nollapäästöihin jo ennen vuotta 2050.

Suomen on oltava maailman ensimmäinen hyvinvointivaltio, joka pääsee eroon fossiilisista polttoaineista. Jos haluamme, pystymme siihen ennen Ruotsia. Päästöjen vähentämisen lisäksi hiilinieluja pitää kasvattaa joka puolella maailmaa, myös täällä.

”Meidän pitää luoda maailma, jossa eletään täysin toisenlaisilla ehdoilla kuin miten ollaan tähän asti eletty. Seuraavan hallituksen on pohdittava, miten muutokset toteutetaan oikeudenmukaisesti.” – Tuuli Kaskinen

Demos Helsingin entinen toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen pohti taloudellisen rakennemuutoksen suuruutta: mitkä ovat talouden vetureita, kun kivihiiltä ja öljyä ei enää voi käyttää? Mitä Suomi voi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tehdä ollakseen osa ratkaisua?

1900-luvun ajan meidän hyvinvoinnin ja talouden kasvu kulki käsi kädessä fossiilisten polttoaineiden käytön kanssa. Tällä hetkellä maailman kymmenen suurimman yritysten listalla kahdeksan on sellaisia, joiden liiketoiminta perustuu fossiiliseen talouteen – josta meidän on nyt päästävä eroon.

Meidän äänestäjien pitää vaatia seuraavalta hallitukselta samaa, mitä kansalaiset vaativat ilmastomarssilla ennen joulua:

  • Suomi irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä.
  • Ei kasvateta metsien hakkuita.
  • Ei avata yhtään uutta turvekenttää.
  • Nettopäästöt alle nollan vuoteen 2030 mennessä.
  • Fossiilituet lopetetaan seuraavan kahden vuoden aikana.

Emme ehkä ole puhuneet riittävästi siitä, että joidenkin ihmisten tulot ovat kiinni asioista, joista on pakko luopua. Yksi seuraavan hallituksen isoista kysymyksistä on, miten nämä muutokset toteutetaan oikeudenmukaisesti.

Olennaista on se, mitä me teemme. Vielä olennaisempaa on, mitä saadaan EU tekemään ja se, miten toimitaan mielipidejohtajina. Tässä pitää antaa tunnustusta elinkeinoelämälle, joka nyt keskustelee esimerkiksi siitä, miten koko EU:ssa on toteutettava hiilibudjetti, joka vastaa 1,5 asteen tavoitetta. Eri puolilta yhteiskuntaa kuuluu nyt ääniä, jotka tavoittelevat oikeaa muutosta. Niille pitää antaa mahdollisuus kuulua.

”Meidän on luotava yhteiskunta, jossa ei tarvita ilmastotekoja. Ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava politiikan prioriteetti, ei yksittäisten ihmisten vastuulla." – Niklas Kaskeala

Protect Our Winter -järjestön puheenjohtaja Niklas Kaskeala muistutti, että ilmastonmuutos ratkaistaan poliittisella tasolla. Poliitikkojen vastuulla on luoda yhteiskunnassa puitteet, joissa ilmastonmuutosta torjutaan rakenteiden, ei tavallisten ihmisten päivittäisten valintojen tasolla.

On meistä äänestäjistä kiinni, millaiset päättäjät valitsemme.

Jotta ihmiset saadaan ymmärtämään ilmastonmuutoksen torjunnan merkitys, pitää se, mitä olemme pelastamassa, määritellä uudelleen. Saamme puhtaamman ympäristön, viihtyisämpiä kaupunkeja, terveellisempää ruokaa.

Poliitikoilta toivoisin vastuullisuutta ennen vaaleja. Ei sorruta pelotteluun. Puhutaan siitä, että tekemällä tiukempaa ilmastopolitiikkaa luomme paremman, emme huonompaa Suomea.

Minulle klubin tärkein viesti oli: maailmanloppua ei ole julistettu vielä. Kansainvälisen ilmastopaneelin asettama 1,5 asteen raja on mahdollista saavuttaa, jos teemme oikeita päätöksiä riittävän nopeasti.

Muistilista:

ÄÄNESTÄ
Lue puolueiden ilmastopoliittiset ohjelmat ja kiinnitä huomiota puolueen ilmastotavoitteisiin ja konkreettisiin keinoihin päästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen lisäämiseksi.

KIRJOITA
Ole aktiivinen myös vaalien välillä. Seuraa päätöksentekoa ja kirjoita kansanedustajille ja europarlamentaarikoille silloin, kun tehdään ilmastonmuutokseen liittyviä päätöksiä. Kiitä ja poliitikkoja, jotka tekevät ilmastonmuutosta hillitseviä päätöksiä.

TEE KUNTALAISALOITE
Kuntalaki takaa jokaiselle kuntalaiselle oikeuden tehdä aloitteen kunnan toimintaan liittyvissä asioissa. Jos kuntasi ei tee riittävästi ilmastonmuutoksen torjumiseksi, vaikuta tekemällä aloite: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi

Seuraavalla Maailmanparannusklubilla 19.3. jatkamme keskustelua siitä, mitä ilmastonmuutoksen torjuminen tarkoittaa talouden ja elämäntavan kannalta. Tervetuloa!

Teksti: Elina Hirvonen (Maailmanparannusklubin kuratoija, dokumentaristi-kirjailija)

Maailmanparannusklubi Facebookissa

More:

Korjaamo Kino Töölö

Töölönkatu 51 b 00250 Helsinki Tel. 0400 824 229

Mon-Fri 9:00-20:00

Sat-Sun 11:00-20:00

Ticket Office closes when the last screening starts.

Korjaamo Kino Bio Rex

Mannerheimintie 22-24 00100 Helsinki Tel. +358 40 334 56 17 (NB! Only in use when the theatre is open.)

Mon-Thu closed

Fri 17:00-20:00

Sat-Sun 13:00-20:00

Ticket Office opens one hour before the first screening and closes when the last screening starts.

Korjaamo Customer Service

Mon-Fri 09:00-20:00

Sat-Sun 11:00-20:00

Tickets to Korjaamo events and gigs are sold by Tiketti.

Tickets to Korjaamo Kino film screenings at www.korjaamokino.fi. Info desk and ticket sales +358 400 824 229.

Korjaamo restaurant

Mon 11:00-20:00

Tue-Thu 11:00-23:00

Fri-Sat 11:00-02:00

Sun 11:00-17:00

Lunch on weekdays 11–14. See lunch menu. Brunch on Sat and Sun 11–15. NB! No brunch on Sat 23.3. À la carte from Tue to Sat 16–22 (no dinner service on Sunday and Monday). Table reservations through TableOnline or +358 40 504 0942. We reserve the right to change opening hours.

Contact details

neuvonta(at)korjaamo.fi

Info, ticket sales for events, Korjaamo Kino: +358 400 824 229

Korjaamo Privacy Policy (in Finnish)

Töölö Urban register description (in Finnish)

Got feedback? Let us know!Contact us

Subscribe to our newsletter!

Töölö Urban Family unites the people that enjoy culture and urban life. When subscribing to our newsletter you will first receive a welcome letter, that introduces our whole family. You can also tell about your interests and subscribe to the newsletters of other Töölö Urban brands. By clicking the subscribe you consent to allow Töölö Urban to store and process the information provided and to send you the content requested. You may unsubscribe from these communications at anytime. Check our privacy policy for more information.

Subscribe to our newsletter