Teater

Aha-upplvelser och nya synvinklar, sökandet av färska uttrycksmedel. Egna produktioner och föreställningar från fria teatergrupper. Unika ögonblick och förebyggande arbete mot fördomar.

Vi rekommenderar
Alla föreställningar