Bruksvillkor

Mål
Målet med Kulturfabriken Korjaamos webbsidor är att erbjuda aktuellt information för alla som är intresserade av Korjaamos verksamhet. Webbsidorna är planerade för dem som vill veta om Korjaamos evenemang, dvs. för publiken, media, andra intressentgrupper samt personal.

Via websidorna kan du skicka feedback och kontakta Korjaamo, delta i diskussioner, kommentera evenemang och artiklar samt få pressmaterial.

Legal notice
Användning av Korjaamos websidor (www.korjaamo.fi) är tillåten endast när man lyder dessa villkor. När man använder websidorna godkänner man dessa villkor.

För att delta i diskussionerna måste man registrera sig. Korjaamo har rätt att radera otillbörliga kommentarer.

Användning av pressmeddelanden, bilderna och tryckbara logor är tillåten endast för journalistiska avsikter under förutsättning att källan nämns.

Ansvarsfrihet
Websidorna av Kulturfabriken Korjaamo presenteras utan förbindelse och som de är. Korjaamo garanterar inte att websidorna fungerar oavbrutet eller felfritt, och inte heller är Korjaamo ansvarig för tillgången på sidorna. Korjaamo förbehåller sig rätten till ändringar.