Presentation

|
Share

Handplockade kulturupplevelser

Kulturfabriken Korjaamo är ett av Nordens största kulturcentrum, och producerar kulturupplevelser inom musik, teater, galleriverksamhet och diskussioner. Årets höjdpunkt på Korjaamo Teaters Stage Festival i augusti. Korjaamo har även ett eget galleri, Korjaamo Galleri, som ordnar ett tjugotal utställningar om året. Korjaamo hyr även ut sina utrymmen, och en viktig del av verksamheten är även de privata evenemang som företag och organisationer ordnar. De nyaste 
Escape rummet finns nu på Korjaamos konstfabrik.

Korjaamo strävar efter att vara det mest betydelsefulla kulturcentrum, och med det bredaste utbudet av verksamhet, i Norden. För att uppnå detta mål plockar våra producenter för hand artister, konstnärer och produktioner från både nära och fjärran, som garanterat gör ett intryck. Aktualitet, nyhet och medverkan med omvärlden är viktiga värden för oss. Ur dessa utgångspunkter föds Korjaamos unika programutbud. 

Hundratal kulturevenemang i året

Korjaamo ordnar årligen över 300 kulturevenemang samt c. 150 privata tillställningar, d.v.s. för evenemang för olika organisationer. 2011 hade Korjaamo 131 000 besökare. Både omsättning och besökarantalet har kraftigt stigit de senaste åren. Under 2012 beräknas antalet evenemang stiga till c. 700; hit hör kultur- och privatevenemangen på Korjaamo samt programutbudet i Kulturspåran i samarbete med HRT.

Kulturfabriken Korjaamo har verkat sedan 2004 och är en del av Korjaamo Group Oy. Verkställande direktör för Korjaamo Group är  Raoul Grünstein. Antalet fast personal på Korjaamo är kring 20, verksam inom produktion, restaurang, teknik, försäljning och marknadsföring. Dessutom anställer Korjaamo ett stort antal frilansare inom restaurang och teknik.

Så finansieras Korjaamos verksamhet

Ungefär en tredjedel av Korjaamos omsättning består av barens och caféets försäljning. Inträdesbiljetter och uthyrning av utrymmen står båda för c. 15 procent. Stipendier och olika former av bistånd står för en andel på c. 17 procent av omsättningen. Galleriet hämtar in c. 6 procent, sponsorering från samarbetspartners c. 4 av omsättningen. Korjaamos verksamhet har varje år gått lite på minus. 

Helsingfors stad stöder Korjaamos verksamhet med 83 000 euro om året. Korjaamo får även stöd i varierande storlek från Kultur- och undervisningsministeriet. Dessutom får Korjaamo projektbidrag för bl.a. Stage-festivalen.

Välkommen till Korjaamo!